FnfAgderArrangement › Kurs i QGIS – et gratis kartprogram

Kurs i QGIS – et gratis kartprogram

FNF Agder inviterer til kurs i GIS for medlemmer i våre tilsluttede natur- og friluftsorganisasjoner. Kurset gjennomføres med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hva er GIS? 

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er kartprogrammer der man kan vise, redigere, importere og analysere geografiske data. Kartfestede data kan lastes inn i programmet og vises fram i ulike kartlag.

QGIS er et fritt og gratis GIS-program. Det er et alternativ til ArcGIS og GISLINE, som er de mest brukte geografiske informasjonssystemet i dag, men som koster penger.

Hva kan GIS brukes til? 

GIS-kompetanse kan komme spesielt godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill. Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner, områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig måte.

Hvilke forkunnskaper bør man ha? 

Man trenger kun generelle datakunnskaper for å delta, og man må ikke ha brukt QGIS tidligere. Alle deltakere får kurshefter som kan brukes til egentrening.

Kurset er delt inn i to deler. Hver kursdel går over to kvelder fra 17:00 til 21:00. Det er ikke obligatorisk å være med på begge kursdelene, men det er en fordel å ha vært gjennom første kursdel før det andre kurset.

 

KURSPROGRAM

KURS 1 Praktisk startkurs i QGIS og GPS-sporing, punkter og linjer

Onsdag 03.11 – torsdag 04.11 2021, kl. 17-21:00

Etter kurset skal du kunne forstå hva GIS er, finne relevante bakgrunnskart og relevante data som skal vises, få dette inn i QGIS, forstå innholdet i datasettet og produsere et ferdig estetisk pent kart til utprinting.

Du lærer også å kunne bruke egne innsamlede GPS-data ved hjelp av mobil enhet til å kartlegge punkter og traseer i felt. Videre skal du kunne regne ut avstander i enkelte GPS-spor, samt fremstille et nettverk av sti- og løyper.

KURS 2 Georeferering og digitalisering

Onsdag 24.11- Torsdag 25.11.2021, kl. 17-21:00

Etter kurset skal du kunne overføre kartkoordinater fra regneark til digitalt kart, og gjøre om et kart fra et bilde til et digitalt kart. Videre lærer du å laste inn digitalt kart på mobil enhet som kan tas med ut i felt.

PÅMELDING:

Send e-post til agder@fnf-nett.no eller ring/sms til 918 16 471. Oppgi navn, hvilken kursdel du ønsker å delta på, hvilken tilsluttet organisasjon du er medlem av, og om du har matallergier.

KURSINFORMASJON:

Kurset er gratis for deg som er medlem i en tilsluttet organisasjon, og avholdes i DNT Sørs lokaler i Gyldenløves gate 2 i Kristiansand.

Det legges inn pauser i kursopplegget slik at man ikke blir sittende for lenge foran pc-skjermen. Enkel servering før kursstart slik at man kan komme rett fra jobb.

Ta med egen pc og helst håndholdt mus.

Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.