FnfAgderOm ossStyre

Styre

Regionalt styre har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt 25.02.2020 og består av følgende personer:

Styreleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

  • Kari Røysland fra Norges- Jeger og Fiskerforbund Vest-Agder
  • Per Thomas Skaanes fra DNT Sør
  • Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet i Agder
  • Kåre Haugaas fra Skogselskapet i Agder
  • Eirik Nordby fra Sørlandet krets av Norges Speiderforbund
  • Lars Jøran Sundsdal fra Agder botaniske forening