FnfAgderOm ossStyre

Styre

Regionalt styre har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt 13.02.2023 og består av følgende personer:

Styreleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

  • Olav Schrøder fra Norges- Jeger og Fiskerforbund Aust-Agder
  • Per Thomas Skaanes fra DNT Sør
  • David Kobbevik fra Naturvernforbundet i Agder
  • Asbjørn Lie fra Agder botaniske forening
  • Christian Espegren fra Skogselskapet i Agder