FnfAgderAktuelt › Registrering av plastpellets i fjæra

Registrering av plastpellets i fjæra

Mange har sikkert fått med seg saken om mengder av plastpellets på avveie i sjøen. Så langt er det gjort flest funn langs Oslofjorden, men det forventes at også kysten i Agder vil bli berørt. Plastpelletsene det er snakk om er runde og hvite, og ca. 4 mm i diameter. 

Siden området hvor pelletsene kan havne er såpass stort er man avhengige av innmeldte observasjoner for å kartlegge utslippet. Hvis du finner slike plastpellets i fjæra, kan du registrere funn i en kartløsningen som er opprettet av Fredrikstad kommune her, slik at man får kartlagt hvor man skal sette inn opprydningstiltak. Mer informasjon finnes blant annet på hjemmesidene til Fylkesmannen, Kystverket og Oslofjordens friluftsråd.