FnfAgderAktueltArrangement › Vann på høring – hva er viktig for oss?

Vann på høring – hva er viktig for oss?

17.mars kommer forslag til ny plan og nye tiltak for vannforvaltningen i Agder. Dette blir en viktig sak for FNF Agder å arbeide med, og vi trenger innspill fra natur- og friluftslivsorganisasjonene i Agder. Hvilke vann, elver, bekker og kystområder er viktig for din organisasjon, forening eller lag? Hva er foreslått av tiltak og hva mangler?

Norge har et mål om at alt vann skal være i god tilstand i 2033. For å få til det har det siden 2010 vært arbeidet med hvordan man skal få det til. Den første planen som ble lagd er nå inne i sitt siste år. Derfor arbeides det nå med en ny plan og nye tiltak for at flere vann, bekker og elver skal bli i god tilstand. Dette gjelder også kystvann. Vannarbeidet er viktig for natur- og friluftslivsorganisasjonene, men planene er store og med et språk som gjør dem litt vanskelige å sette seg inn i.

Bli med på vannmøte!

Nå kan du bli med på et møte for å si fra hvilke vann som er viktige for din forening eller organisasjon, og hvorfor. Sammen skal vi se på hvilken tilstand vannet er i og hva slags tiltak som er foreslått der dere holder til. Og du får muligheten til å komme med nye forslag dersom det er noe du synes burde gjøres.

FNF Agder arrangerer flere møter i april, ett for hvert av de syv vannområdene i Agder. Da vil vi se litt på de utfordringene som vannet har, og hvilke tiltak som er foreslått. Her kan du se hvordan vannet er inndelt i Agder: https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/vannomrader-i-vannregion-agder/.

Her er en oversikt over møtene:

Det er mulig å delta på møte i et annet vannområde enn der foreningen din tilhører dersom datoen passer bedre. Utfordringene og tiltakene er mange av de samme i vannområdene. Møtene planlegges digitalt da det er vanskelig å forutsi hva smittevernreglene vil være i april.

Program

18:00     Hvilke vann er viktigst for din forening?

18:45     Pause

19:00     Hva sier vannforvaltningsplanene om «dine» vannforekomster, og hvilke tiltak er foreslått?

19:45     Pause

20:00     Diskusjon: Hva synes vi utfordringene og tiltakene som er foreslått? Er det noe som mangler?

Påmelding

Påmelding her senest 2 dager før møtet begynner: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZeG_emGJ0-rpklpMYA3Vnfx_hUSN3xNv0oI0mXORSlUN0ZYUjQ5MDZJNUJNSzBQWjlPRTlZVE1GTC4u.

Selve plandokumentene som er på høring frem til 17.juni kan du finne på vannportalen.no/agder.