FnfBuskerudArrangement › Informasjonsmøte om Nettverk for en levende Oslofjord

Informasjonsmøte om Nettverk for en levende Oslofjord

Når: 4. mars kl. 18:00-20:00
Hvor:
Digitalt

DELTA PÅ WEBINARET HER

FNFene langs Oslofjorden inviterer til informasjonsmøte om Nettverk for en levende Oslofjord.

«Nettverk for en levende Oslofjord» er en møteplass for frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner som arbeider for en ren og rik fjord, med muligheter for natur- og friluftslivsopplevelser for alle.

Formålet med nettverket er å se til at tiltakene i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» som kommunene rundt Oslofjorden har forpliktet seg til, blir fulgt opp.

I dette webinaret vil prosjektleder Henning Røed informere om bakgrunnen og formålet til nettverket, hvem som deltar i nettverket og hvordan nettverket jobber.

Etter presentasjonen til Henning vil gruppeleder i Vestfold Venstres og leder for fylkesutvalg næring, klima og miljø, Dag Nordbotten Kristoffersen, gi en kort status for Oslofjorden sett fra politisk ståsted. 

PROGRAM

18:00 Åpning
v/ Kaja Høgås, fylkeskoordinator FNF Buskerud

18:05: Hva er Nettverk for en levende Oslofjord?
v/ Henning Røed, prosjektleder

 1. Bakgrunnen og formålet med nettverket
 2. Hvem er med
 3. Hva skiller Nettverk for en levende Oslofjord og andre Oslofjordnettverk
  (Kystsonenettverket for Oslofjorden, Oslofjordrådet, Redd Oslofjorden, Oslofjordens Venner, FNF rundt Oslofjorden og andre)
 4. Innspill sendt fra nettverket
 5. Arbeidsgrupper
  1. Sektorovergripende plan
  2. Politisk påvirkning
  3. Torskegruppa
  4. Folkeforskning
 6. Hva skjer fremover, datoer
 7. FNF og Oslofjordnettverket
 8. Spørsmål og svar

19:00: Oslofjorden fra politisk ståsted
Dag N. Kristoffersen, Venstre

Velkommen!

Følg arrangementet på Facebook.