Foto: Linn Krogh Hansen
FnfBuskerudAktuelt › Ny koordinator i FNF Buskerud

Ny koordinator i FNF Buskerud

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene.

FNF er foreløpig organisert etter de gamle fylkene, men forholder seg til den nye fylkesstrukturen og samarbeider på tvers av de gamle fylkesgrensene.

Hvert regionalt forum er organisert med et styre og en ansatt koordinator. Koordinator for FNF Buskerud, Thomas André T Sveri, jobber for tiden i redusert stilling, og forumet har derfor ansatt Kaja Høgås som ny koordinator i 100 % stilling.

Kaja Høgås, 38 år, er utdannet statsviter med bred erfaring innen offentlig forvaltning, kommunikasjon og media. Høgås er i tillegg utdannet yogainstruktør og dykkeleder, med en sterk interesse for natur og friluftsliv. Høgås er motivert og klar for å sette vern av norsk natur på dagsorden!

Koordinator for FNF Buskerud har kontor i DNT Drammen sine lokaler i Nedre Storgate 10 i Drammen. Høgås kan kontaktes på telefon 997 31 240 og epost kaja.hogas@fnf-nett.no.