FnfBuskerudAktuelt › Regional plan for Norefjell- Reinsjøfjell

Regional plan for Norefjell- Reinsjøfjell

Fylkestinget i Viken har vedtatt Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, plandokumenter datert 28.05.2020. 

Fylkestingets vedtak 17.09.2020:

  • Fylkestinget i Viken vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §8-4 Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, plandokumenter datert 28.05.2020.
  • Fylkeskommunen tar parallelt med vedtak av planen initiativ til igangsetting av et arbeid sammen med berørte kommuner for å utrede tiltak for etablering av varige arbeidsplasser, økt sysselsetting og næringsutvikling området. Dette gjøres gjennom å sette ned en arbeidsgruppe under og av Råd for Norefjell-Reinsjøfjell. Arbeidet i denne arbeidsgruppen følges opp av Fylkesrådet.
  • Rullering av regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell bør startes opp tidlig i neste fylkestingsperiode.

Forslaget om utbyggingssoner: område ved Vollsetran i Flå kommune og under øvre Djupsjøløype i Sigdal kommune ble nedstemt. Sigdal kommune har varslet innsigelse.

Les sluttbehandlingen fra Viken fylkesting her.