FnfBuskerudAktuelt › Styremøte i Drammen friluftsforum

Styremøte i Drammen friluftsforum

Drammen friluftsforum ble etablert 23. august 2018, og er initiert av DNT Drammen og Omegn, Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Drammen lokallag, Åssiden KFUK-KFUM-speiderne, Drammen Sportsfiskere, Buskerud Orienteringskrets og Drammensmarkas Venner (DMV). Forumet skal være felles kontaktpunkt mot myndighetene, og skal samarbeide tett om myndighetskontakt, finansiering og bruk av naturen.

Forum for natur og Friluftsliv buskerud har møte- og talerett på styremøtene i Drammen friluftsforum. Vi var derfor til stede på styremøte i Drammen friluftsforum, torsdag 22. oktober på Friluftshuset i Drammen.

Øvrige deltakere på møtet var Audun Støren, koordinator i Drammen friluftsforum, Hans Støvern, styreleder DF og naturforvalter i Viken fylkeskommune, Runar Jakobsen, gruppeleder Åssiden KFUK-KFUM- speidere og Alisha Javis, leder ungdomskomiten for lavterskel Friluftsliv i DNT Ung. På teams stilte Simon Torgersen, Daglig leder i DNT Drammen og Grith Overgaard Fosnæs, Gruppeleder Drammen Sjøspeidergruppe.  

Alisha Javis åpnet møte med en presentasjon av arbeidet ungdomskomiten for lavterskel Friluftsliv i DNT Ung jobber med. Presentasjonen handlet om hvordan friluftslivet kan være en brobygger mellom ulikheter i samfunnet, og hvordan unge lærer av hverandre ved å dele kunnskap. Ved å jobbe som frivillig i DNT Ung blir du inkludert og verdsatt, du bygger identitet og skaper tilhørighet. Alisha snakket varmt om reklamefilmen til DNT Ung som er med på å rekruttere flere unge til DNT- miljøet.

Audun redegjorde for den økonomiske sitasjonen i Drammen friluftsforum, og har denne under kontroll.

Temaer som ble diskutert:

  • Vannmagasin på Drammen skisenter.
  • Myrforvaltning.
  • Kjøsterudbekken.
  • Satsing på friluftslivet i skolen, og arbeidet som gjøres med dette.
  • Områdemidler i kommunen.
  • Tilskudd.
  • Frivillighetsprisen.

Forum for natur og friluftsliv Buskerud er glad for det gode arbeidet Drammen friluftsforum gjør for natur, friluftsliv og integrering lokalt i Drammen kommune.