FnfInnlandetAktuelt › Webinar: Hvordan få en mer bærekraftig arealforvaltning i din kommune?

Webinar: Hvordan få en mer bærekraftig arealforvaltning i din kommune?

Se det gratis webinaret i regi av Forum for juss og arealpolitikk.

Naturkrisa og den internasjonale naturavtalen har ført til økt oppmerksomhet om bærekraftig arealforvaltning i kommunene.

Dette webinaret passer for nye kommunestyrerepresentanter, deg som jobber med arealforvaltning, lokale lag og foreninger – og alle andre som er opptatt av bærekraftig arealforvaltning.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Det arrangeres av Forum for juss og arealpolitikk, som er et samarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene og juristene Fredrik Holth og Nikolai Winge.

Se hele webinaret her.

Program

18-18:05: Velkommen og kort innledning om dagens program
Fredrik Vikse, Sabima og Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

18:05-18.30: Om planstrategier og planvask
Nikolai Winge, jurist og daglig leder i Holth & Winge

18.30-18.45: Om planstrategier, potensialet i workshoper mellom administrasjon og politikere
– med særskilt fokus på erfaringene fra Bærum og Nordre Follo kommune
Gro Sandkjær Hanssen, Planforsker Oslo Met/NIBR som ledet evalueringen av plan- og bygningsloven EVAPLAN

18.45-18.55: Kartverktøyet ARV, som enkelt synliggjør konflikter mellom viktig natur og
kommunes tomtereserve (planlagt utbygging)
Jan Eirik Heggdal, daglig leder Nordfjord EDB og bidragsyter til NINAs rapport over planlagt
utbyggingsareal i Norge

18.55-19.05: Om bruk av Naturkampen og Sabimas anbefaling “Naturens drømmekommune”
Fredrik Vikse, politisk rådgiver Sabima

19.05-19.15: Om HøringsradarenHøringssvar på 123 og behovet for godt samarbeid med
lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner
Maria Rundhaugen Tesaker, koordinator Forum for natur og friluftsliv

19.15-19.20: Om Rødlista for truede naturopplevelser, veileder for en friluftslivsvennlig
kommune, Friluftslivsbarometeret og Årets Friluftslivskommune 2025
Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvalting Norsk Friluftsliv

19.20-19.30: Spørsmål og avrunding