FnfMøre og RomsdalAktuelt › Avgift for å vere ute i naturen ?

Avgift for å vere ute i naturen ?

Vi ser at det no er ein tendens til at det er fleire aktørar som vil avgiftsbelegge våre turar i skog og mark i form av turparkeringsavgifter. Det er FNF sitt ansvar å gi syte for og melde frå til kommunane når vi får melding om noko som går på tvers av friluftslivsinteressene. Vi har no tilskreve to kommunar i fylket og bede dei gjere friluftslivet gratis og alternativt vurdere lovlegheita av desse avgiftene.

Overøye; https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/brev-til-fjord-kommune-om-p-avgift-pa-overoye/ og Fursetfjellet; https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/brev-til-gjemnes-kommune-om-p-avgift-pa-fursetfjellet-2/