FnfMøre og RomsdalOm Oss

Om Oss

FNF Møre og Romsdal er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar i fylket. Formålet er å styrke organisasjonanes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Møre og Romsdal fylke.

FNF Møre og Romsdal er ein møteplass for samarbeid mellom dei tilslutta organisasjonane der saker av felles interesser diskuterast og oppgaver fordelast. FNF er også ein arena for natur- og friluftslivsfagleg kompetansebygging i organisasjonane.

FNF Møre og Romsdal kan vere eit felles talerør/felles representant for dei tilslutta organisasjonane i konkrete saker når det er einighet om det.