Astrid Grøtting Straumbotn og gjengen i Stavneset venner inviterte til jubilleumsfeiring på Stavneset fyr. Fotograf Jostein Seljehaug
FnfMøre og RomsdalAktuelt › Landbasert oppdrettsanlegg i urørt område

Landbasert oppdrettsanlegg i urørt område

Det er no søkt om å byggje eit landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune. Dette er ein av fleire søknader om store landbaserte oppdrettsanlegg i fylket. Denne er blant dei som ønskjer å etablere seg i eit urørt område mykje nytta til friluftsliv. FNF Møre og Romsdal meiner at i respekt for ein heilheitleg planlegging, komande utfordringar med klima og miljø og nedbygging av natur, må ein her starte på nytt å vurdere alternative eigna lokalitetar i regionen/landet før ein bestemmer seg om at Tøfta på Averøya er rett plassering av eit slikt anlegg. Heile uttalen her; https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2023/02/Uttale-landbasert-oppdrett-pa-Averoya-1-feb-2023.pdf