FnfMøre og RomsdalAktuelt › Nedgraving av søppel – er dette greitt på øyane i fylket vårt ?

Nedgraving av søppel – er dette greitt på øyane i fylket vårt ?

FNF Møre og Romsdal er oppteken av at ressursane skal på rett stad og at naturen ikkje blir forureina. Det betyr at dei gjenstandane/stoffa som blir til overs skal på godkjente mottak for dei respektive ressursane. Vi har difor fulgt med nokre forureiningssaker i fylket spesielt for å syte for at denne handteringa ikkje skadar natur og skjer i tråd med vårt lands lovverk. Nedgraving av søppel slik som det no er gjort på Gåsøya synes ikkje vi er greitt og i tråd med gjeldande lovar i vårt land. Vi har difor klaga på denne handteringa og ventar no på resultatet av denne klagen.

Vår klage; https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/397/