FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloArrangement › 24. sept. og 1. okt. – Kurs i georeferering og digitalisering i GIS

24. sept. og 1. okt. – Kurs i georeferering og digitalisering i GIS

Tid: Torsdag 24. september og torsdag 1. oktober, kl. 17-21
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Målgruppe
Kurset er rettet mot frivillige organisasjoner som jobber med kart som ikke er georefererte, f.eks. hogstmeldinger. Deltakere bør ha tatt startkurset i QGIS eller ha grunnleggende ferdigheter i GIS fra før.

Kurset er et 2-kvelds kurs.

Hva lærer du på kurset?

Etter kurset skal du kunne overføre kartkoordinater fra regneark til digitalt kart, og gjøre om et kart fra et bilde til et digitalt kart. Videre lærer du å laste inn digitalt kart på mobil enhet som kan tas med ut i felt.

Hva er georeferering og digitalisering av kart
Mye kartdata er ikke tilgengelig digitalt, men finnes som papirkart eller bilder. Disse kan skannes og importeres inn i GIS. I GIS kan man deretter plassere kartbildet på rett sted i terrenget (georeferere) og tegne av informasjonen (digitalisere). Georefereringen består i å opprette kontrollpunkter som markerer det samme området både i GIS og det innskannede kartdokumentet. På denne måten blir det innskannede kartet digitalisert som et eget kartlag i GIS.

Hva kan georeferering og digitalisering av kart brukes til
Importere informasjon fra gamle kart eller kart uten geografisk referanse.

Digitalisering av koordinater fra regneark
Eks: Hogstmelding
Legge inn koordinater/punkter fra regneark
Synliggjøre størrelse område
Synligjøre arealets størrelse ved hjelp av verktøyet «Flerdistansebuffer»
Synliggjøre ulik alder på området

Resultat: Et kartbilde som nå gir informasjon om hvor hogstene er planlagt, omtrentlig størrelse til de planlagte hogstene, alderen på skogen som hogges, navnene på teigene som skal hogges.

Georeferering og digitalisering av kartbilde
Eks: Hogstmelding
Gjøre om PDF-kart til kartdokument (bilde) med Poppler
Lage kontrollpunkter i kartdokument
Georeferere kartdokument til bakgrunnskart i GIS
Tegne av georeferert bilde-kart over områder/vektoriser
Legg til data i kartet fra regneark
Fargelegg avtegnede områder

Resultat: Et digitalisert kart av hogstområdene som angir lokasjon, størrelse, alder og navn på teigene som skal hogges. Digitalisert kart kan brukes videre i analyser eller kan lastes ned på mobil og brukes i felt.

Overføre digitalisert kart til smarttelefon eller nettbrett
Eks: Hogstmelding
Konvertere kartfil til rett filformat for app
Bruk av appen OsmAnd – innlasting av kart i app

Resultat: Digitalt kart innlastet på mobil enhet slik at man kan se egen posisjon i forhold til hogstflatene.


Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.