FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Årsmøte FNF Oslo 2022 – 24. mars

Årsmøte FNF Oslo 2022 – 24. mars

Årsmøtet avholdes 24. mars, 18.20 – 21.00, Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

I forkant av årsmøtet arrangerer vi et seminar om byutvikling, hvor vi inviterer organisasjoner og forskere mfl. til å holde innlegg. Med seminaret ønsker vi å belyse viktigheten av å engasjere seg tidlig, skape en felles forståelse for hva vi som organisasjoner mener og hvor vi vil, med fokus på klima, miljø, nærmiljø, gjenbruk/renovasjon og nytenking. Les mer om seminaret her

Årsmøtet er åpent for alle som ønsker å delta, del gjerne invitasjonen videre til de som måtte være interesserte.

TRYKK HER FOR PÅMELDING

I tilfelle det viser seg at vi ikke kan avholde møtet fysisk vil alle påmeldte bli sendt en kalenderinvitasjon som inneholder en Teams-lenke for digital gjennomføring.

Program og årsmøtepapirer
Program for årsmøtet
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Årsplan 2022
Revisjonsberetning 2021
Valgkomiteens innstilling 2022