FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Oppsummering av informasjonsmøte om vannforvaltning 19. april

Oppsummering av informasjonsmøte om vannforvaltning 19. april

Mandag 19. april arrangerte FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo og FNF Østfold et digitalt informasjonsmøte angående de regionale vannforvaltningene som er på høring. Vi fikk god hjelp av FNF Innlandet ved koordinator Morten Aas. Representanter fra Viken fylkeskommune, vannområdene og mange av de tilsluttede organisasjonene i Oslo og Viken var tilstede.

Vi startet med et par korte innledninger fra FNF-koordinatorene som tok for seg hvorfor vannet vårt er viktig å ta vare på, hva organisasjonene kan bidra med og hvordan. Dette ble etterfulgt av diskusjon og mange gode innspill. Vi fikk også tips og innspill fra fylkeskommunene og vannområdekoordinatorene.

Notat fra informasjonsmøte 19. april

Sjekk ditt vann!

Organisasjonene ble spesielt bedt om å ta en titt på de enkelte vassdragene de er opptatt av. Er det registrert noe feil på vannet eller elva du kjenner godt til? F.eks. mangler det en påvirkningskilde du kjenner til eller et tiltak?

Se video av hvordan finne hva som er registrert på en vannforekomsten/vanne/elv:
Ved å bruke www.vann-nett.no kan du selv sjekke hva som er registrert av f.eks. påvirkninger på et vann du er opptatt av eller bruker mye. Ser du noe som ikke stemmer? Spill dette inn til FNF!

Ta kontakt med FNF eller vannområdekoordinator for å få hjelp om du trenger hjelp til å sjekke dine vann.