FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloArrangement › WEBINAR: 11. juni – Kurs i vannforvaltning

WEBINAR: 11. juni – Kurs i vannforvaltning

Tid: Torsdag 11. juni, kl. 18:00 – 20:30
Sted: Webinar

MELD DEG PÅ HER

Velkommen på kurs om vannforvaltning!

Dette kurset gir grunnleggende innføring og er for alle som er interessert i vannmiljø, enten det er langs kysten eller vann og vassdrag i innlandet.

Deltakerne kan gjerne sende inn spørsmål knyttet til tema på kurset i forkant. Send spørsmål til: aasa.renman@sabima.no (bruk emne: «spm til FNF-kurs»)

Webinaret er åpent for alle, men var i utgangspunktet tenkt som et seminar for FNF Oslo og Akershus og problemstillinger og eksempler vil i første hånd hentes derfra.

Mål:
Det er et mål at de som ønsker å engasjere seg for å sikre miljø- og friluftslivsverdier i kommunal arealplan eller regional vannforvaltningsplan skal føle seg bedre rustet for dette. For ressurspersoner i miljø- og friluftslivsorganisasjoner skal kurset fungere som forberedelse til den høring av vannforvaltningsplaner som er på nyåret.

Innhold:
Det blir generell info om hvordan det står til med norsk vannmiljø, om våtmarker, bekker, villaks, avrenning, kantvegetasjon og litt om vannkraft og oppdrett. Vi forklarer hva den som ønsker å engasjere seg for bedre vannmiljø kan gjøre.

Kursholder er vannkoordinatorene fra SRN, Norsk Friluftsliv og Sabima: Åsa Renman og Silje Helen Hansen.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.