FnfØstfoldAktuelt › Årsmøtet gjennomført

Årsmøtet gjennomført

13. april avholdt vi årsmøte i Sarpsborg, og alle formelle dokumenter ble godkjent. Vi takket av styreleder Nicolai Midthun, som har sittet i to perioder, og ønsket velkommen to nye styrerepresentanter fra henholdsvis Norges Jeger- og Fiskerforbund og Tistedalen Friluftslag.

Et bål

Årsplanen for 2023 inneholder mange av de samme temaene som vi har jobbet med lenge. Kontinuitet er viktig når vi jobber med areal, og det er også saker som går over lang tid. Tilstanden i Oslofjorden, rullering av kommuneplaner, samferdsel og små og store reguleringsplaner står på lista, samt et større fokus på tilgang til strandsona og innspill til nye kommunepolitikere etter valget.

Alle dokumentene samt protokoll vil bli publisert så fort de er signert og klare.