FnfØstfoldOm oss

Om oss

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Østfold er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Østfold ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen.