FnfØstfoldOm ossStyret

Styret

Det regionale styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt.
Styret velges av årsmøtet.

Dagens styre ble valgt på Årsmøtet 13. april 2023 og består av følgende personer:

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves  i nært samarbeid med det regionale styret.

Protokoller fra styremøter

Referat fra styremøte 29. mai 2024Les
Referat fra styremøte 6. februar 2024Les
Referat fra styremøte 30. oktober 2023Les
Referat fra styremøte 5. juni 2023Les
Referat fra styremøte 4. september 2023 Les
Referat fra styremøte 5. juni 2023Les
Referat fra styremøte 1. mars 2023Les
Referat fra styremøte 7. desember 2022Les
Referat fra styremøte 24. oktober 2022Les
Referat fra styremøte 6. mai 2022Les
Referat fra styremøte 3. mars 2022Les
Referat fra styremøte 26. januar 2022Les
Protokoll fra styremøte 18. oktober 2021 Les
Protokoll fra styremøte 26. mai 2021Les
Protokoll fra styremøte 29. januar 2021Les
Protokoll fra styremøte 16. desember 2020Les
Protokoll fra styremøte 17. juni 2020Les