FnfØstfoldOm ossStyret

Styret

Det regionale styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt.
Styret velges av årsmøtet.

Dagens styre ble valgt 26. februar 2020 og består av følgende personer:

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves  i nært samarbeid med det regionale styret.