FnfTromsAktuelt › Troms får sin første kommunedelplan for naturmangfold- planprogram på høring!

Troms får sin første kommunedelplan for naturmangfold- planprogram på høring!

Da Forum for natur og friluftsliv Troms kastet seg over innholdet i Naturkampen som Sabima lanserte for en stund siden var det nedslående å se at region Troms ikke hadde en eneste vedtatt kommunedelplan for naturmangfold! De fleste som er interesserte i natur og miljø har nok også fått med seg den alarmerende rapporten fra FNs Naturpanel og du kan lese mer på Sabima sine nettsider her. Vi kan også lese at artene våre ikke har fått noen oppsving i den foreløpige rapporten fra Rødlista for artsdatabanken- det kan du lese mer om her og her. En annen sak om verdien av natur kan du lese her hos Naturvernforbundet.

Verdens første globale rapport om naturens tilstand sier at verdens og Norges biologiske mangfold er i krise. Menneskers ødeleggelse av natur må opphøre om vi skal komme unna naturkrisen vi styrer mot. (Sabima)

Gleden var derfor stor da Senja kommune annonserte sin høring på planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i deres kommune- høringsdokumentene finner du her, og vi oppfordrer alle til å ta kontakt med enten oss i FNF Troms på troms@fnf-nett.no eller sende et innspill selv hvis du har informasjon om artsmangfoldet eller synspunkter på planprogrammet. Høringsfristen er 5 mai!

Forum for natur og friluftsliv Troms er et samarbeidsnettverk mellom 14 ulike natur og friluftslivsorganisasjoner og det er kunnskapen i disse organisasjonene som danner grunnlaget og innholdet i våre felles innspill. Det fine er at samarbeidet i natur og friluftslivsfamilien ikke begrenser seg bare til å finnes innen geografisk avstand Troms- vi får hjelp og innspill fra andre steder i landet også. Da Nordnorsk botanisk forening delte vårt Facebook-innlegg om saken på Senja fikk vi plutselig en veldig hyggelig e-post fra Buskerud botaniske forening! Det viste seg at de sommeren 2019 hadde vært på artskartlegging på Senja og de delte da sine rapporter med oss. Tusen hjertelig takk til dere i Buskerud botaniske forening!

FNF Troms jobber også tett med vår tilsluttede organisasjon Midt-Troms Naturlag som har bred kunnskap om områdene og naturmangfold- og vi ser frem til å bidra til planarbeidet sammen med resten av nettverket i FNF Troms!

Rapportene fra Buskerud Botaniske Forening kan du lese her:

Artsobservasjoner- Artsliste Senja Juli 2019 Buskerud Botaniske Forening

Sabima- Kartleggingsnotat – Buskerud Botaniske Forening- Senja 2019- Nymfaea

Nå venter vi bare på at enda flere kommuner i Troms utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold- det har store fordeler for arealplanlegging, mål om arealnøytralitet, gjenbruk av arealer, naturrestaureringsbehov, oversikt over naturlige karbonlagre, oversikt over naturtyper, arter og matjord- rett og slett; en oversikt over den fantastiske naturen vi er så heldige å ha her i Troms og som gir oss uvurderlige verdier hver eneste dag!

Fotograf: Andy Sortland, Nordnorsk botanisk forening