FnfTrøndelagAktuelt › 9. mars – Årsmøte i FNF Trøndelag

9. mars – Årsmøte i FNF Trøndelag

Årsmøtet i FNF Trøndelag avholdes tirsdag 9. mars klokken 19.00. Styret mener det blir vanskelig å gjennomføre årsmøtet fysisk grunnet dagens uoversiktlige smittesituasjon. Møtet avholdes derfor på Teams.

Representanter fra tilsluttende organisasjoner kan sende en e-post til trondelag@fnf-nett.no for å få delta på årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter.

Velkommen til årsmøte!