FnfTrøndelagAktuelt › FNF Troms og FNF Trøndelag i Oslo: «Ettermiddagsseminar: Hvor skal kraften komme fra?»

FNF Troms og FNF Trøndelag i Oslo: «Ettermiddagsseminar: Hvor skal kraften komme fra?»

Den 7 februar deltok FNF Trøndelag og FNF Troms sine koordinatorer på seminaret «Hvor skal krafta komme fra» i Oslo. Det er ikke ofte vi tar turen til Oslogryta, men denne gang hadde vi flere ærender og benyttet sjansen til å treffes, mingle litt (vi snakket med representanter for organisasjonene (Naturvernforbundet og Zero og politikere til stedet). Det var også en god anledning til å lære mer om et tema vi jobber mye med i Forum for natur og friluftsliv både i Troms og Trøndelag.

Om seminaret

Ett år etter Energikommisjonen gav sine anbefalinger spør vi; Hva har skjedd på energieffektivisering og lokal energiproduksjon? Har vi fått mer av alt – raskere? Og hvordan skal energipolitikken følges opp med tiltak de neste årene? Lenke til mer informasjon og program her.

Arrangører: Zero, Naturvernforbundet, NBBL, Huseierne, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen og Solenergiklyngen.

Presentasjon med status

En gjennomgang av status på de fire hovedmålene og tiltakene som ble foreslått i Mer av alt raskere-meldingen v/ Svend Boye, Thema Consulting

 1. Effektiv og fleksibel energibruk
 2. Ny kraftproduksjon
 3. Raskere og bedre saksgang
 4. Økt nettkapasitet
 5. Lenke til NOUen og høringssvar her

Fremgang innen energieffektivisering

Tips fra FNF: Energismarte Bygg Konferansen 2024

Lite ny kraftproduksjon

Noen tiltak gjennomført, men få krav er fjernet, lite prioritering utover modenhet, lite måling. Uklare ambisjoner? Vår kommentar: Raskere saksbehandling kan ikke gå på bekostning av kunnskapsgrunnlag, medvirkning og grundige planprosesser.

Om økt nettkapasitet

Konklusjon fra Thema Consulting

Intervju med Energikommisjonens leder Lars Sørgard v/ representant fra Zero.

Lars Sørgard og representant fra Zero i samtale. Foto: Fredrik Fredriksen, FNF Trøndelag

Budskapet i intervjuet fra lederen av Energikommisjonen, Lars Sørgard, fremsto som i tråd med det han har skrevet i denne kronikken nylig:

Kraftutbyggingen har stoppet opp, og nå er tiden kommet for de vanskelige valgene. Klimamål trumfer mål om grønn industri. Ett år er gått siden Energikommisjonen samlet anbefalte mer energisparing og mer utbygging av fornybar kraft. Det var derimot uenighet om det burde settes ambisiøse mål, og da særlig for utbygging av kraft.

Lars Sørgard, kronikk her. (Vår utheving, til orientering representerte Sørgard mindretallet i kommisjonen)

FNF Troms og FNF Trøndelag merker oss at spørsmålet om hvor mye kraft vi skal ha som mål å produsere – og forholdet mellom hva som trengs til klimamålene og hva som trengs til grønn industrireisning ikke har vært diskutert godt nok i den offentlige debatten. Dette er også i tråd med hva Universitetet i Bergen sa i sitt innspill til Mer av alt raskere– meldingen se utdrag under:

I sum er Energikommisjonen altså sterkt preget av sitt mandat. Hvis utgangspunktet er at vi både skal nå klimamålene våre og det samtidig skal være en betydelig industrireising av ny kraftkrevende industri, så blir konklusjonen at det må bygges ut dramatisk mye kraft uansett hva de økonomiske kostnadene måtte være eller hvilke miljømessige skadevirkninger dette måtte ha. Det er derfor viktig at departementet i oppfølgingen av kommisjonen sin rapport styrker sitt forskningsbaserte kunnskapsgrunnlag.

https://rektor.w.uib.no/2023/05/06/energiutbygging-og-kunnskap-uib-har-gitt-horingssvar-til-energikommisjonens-rapport/

Energiquiz

Energieffektivisering- en sikker vinner i quizen! Foto: Fredrik Fredriksen, FNF Trøndelag.

Energiquiz med politikere og publikum:

 • Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet
 • Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre
 • Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti
 • Terje Halleland, Fremskrittspartiet
 • Sofie Marhaug, Rødt
 • Alfred Bjørlo, Venstre
 • Einar Wilhelmsen, Miljøpartiet De Grønne

FNF Trøndelag og FNF Troms v/ koordinatorer Marius, Fredrik (hadde full kontroll på terrawattene!) og Christine gjorde det slett ikke verst i quizen og plasserte oss i det hederlige gjennomsnitt- et gjennomsnitt med god kontroll på spørsmålene.

Mer energi i Oslo, Vintersamling hos DNT 8 februar

Etter vel gjennomført seminar på samling rakk vi ikke et fullt gruppebilde, men fikk samlet en fornøyd, representativ gjeng: Fra venstre: Fredrik Fredriksen, koordinator Forum for natur og friluftsliv Trøndelag, Siren Skråmestø Juliussen, rådgiver naturforvaltning DNT sentralt, Christine Myrseth, koordinator i FNF Troms, Kristian Hovd, daglig leder for DNT Rana og Omegn, Maylinn Stomperud, fagsjef naturforvaltning i DNT sentralt. Bak kamera: Marius Nilsen, koordinator FNF Trøndelag!

Vi hadde flere stopp mens vi besøkte Oslo og et av besøkene våre 8 februar var hos DNT på deres tradisjonsrike Vintersamling! Vi koordinatorene fikk plass på energiseminar med DNT sin eminente rådgiver Siren Skråmestø Juliussen og en gjeng engasjerte folk i DNT (både frivillige og ansatte fra ulike deler av landet). Det ble en lærerik stund med faglig presentasjon fra Siren, gode samtaler om hvordan det er å jobbe med vindkraftsaker, planprosessene og nullfasearbeid- og hvordan våre interesser blir ivaretatt i disse sakene. Et viktig tema vi var innom; hvordan setter vi ord på natur og friluftslivsverdiene i planprosesser? Tusen takk for at vi fikk komme!

Takk for turen, DNT 🙂

Og takk for oss Oslo! Representasjon er en viktig del av koordinatorjobben- det er ikke alltid frivilligheten i organisasjonene har anledning til å ta fri fra jobb og andre forpliktelser. Vårt neste oppdrag blir i Trondheim under NTNU sin Energy Transition Week 2024. Dette er en gratis konferanse (inkl. mat!) å delta på, noe som er gode nyheter for medvirkningsmulighetene og budsjettene våre- takk NTNU.

FNF Troms og FNF Trøndelag ser frem til å delta på workshop og konferanse 11 og 12 mars. Blant annet vil vi få høre bidrag fra stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité som nettopp var ute med denne kronikken Sparer vi på strømmen, sparer vi natur.