FnfTrøndelagAktueltArrangement › Folkemøte om vindkraft på Steinkjer

Folkemøte om vindkraft på Steinkjer

En rekke organisasjoner som bryr seg om å ta vare på fjellnaturen i Steinkjer inviterer alle som er interesserte til åpent folkemøte om vindkraft på Steinkjer.

Møt opp for å høre hva ordfører Gunnar Thorsen tenker om potensiell vindkraftutbygging i kommunen pluss innledninger fra Motvind v. Torbjørn Lindseth, Naturvernforbundet i Trøndelag v Magne Vågsland, lokalt perspektiv fra Bård Solem og reindrifta v. Leif Jåma og Hanne Lena Wilks. Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål til innlederne.

Program
18:30 – 19:30 innledninger
19:30 – 19:45 kaffepause
19:45 – 20:00 kulturelt innslag
20:00 – 20:30 spørsmålsrunde

Arrangementet ligger også på Facebook.