FnfTrøndelagAktuelt › Kommunedelplan naturmangfold i Stjørdal

Kommunedelplan naturmangfold i Stjørdal

Stjørdal kommune har følgende ambisjon: “Stjørdal kommune skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak” ref. kommuneplanens samfunnsdel. Da planprogram for kommunedelplan naturmangfold var på høring ba vi om flere konkretiseringer av mål og midler. Innspillene ble mottatt med stor takk, men planprogrammet ble dessverre ikke endret. Kommunestyret mener det må kartlegges mer før en kan konkretisere mål og midler.

Selv om saken gjaldt et planprogram, valgte vi å sende inn en lang liste med konkrete områder vi mener bør inn i kommende plan. I dette arbeidet var NOFs lokalkjente til stor hjelp. Disse innspillene har kommunen sagt at de vil ta med seg i det videre arbeidet med planen.

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold er bebudet å komme på høring i september 2021. Vi kommer til å følge opp det videre planarbeidet og presse på for en ambisiøs og handlingsrettet plan. Dersom det er noen av dere som har konkrete forslag til områder som bør tas vare på eller restaureres i Stjørdal kommune, må dere gjerne ta kontakt med oss.

Her er vår uttalelse til planprogrammet og kommunedirektøren sin kommentar til høringsuttalelsen.