FnfTrøndelagAktueltArrangement › Rundbordsmøte energistrategi 14. mars

Rundbordsmøte energistrategi 14. mars

I juni 2023 vedtok fylkestinget at det skal utarbeides en energistrategi mot 2050 for Trøndelag. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som legger det faglige grunnlaget for arbeidet med energistrategien. Les mer om arbeidet med planen her.

Som et ledd i prosessen ønsker FNF Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune å invitere til rundbordsmøte om natur og friluftsliv. Dette møtet er en del av medvirkningsfasen til det videre arbeidet før den åpne høringsperioden starter sommeren 2024 . Fylkeskommunen vil ha lignende møter med andre interessegrupper utover våren. Planarbeidet er lagt opp på denne måten:

  • Høsten 2023: prosjektplan utarbeides og vedtas
  • Våren 2024: medvirkningsprosess
  • Sommeren 2024: tekstproduksjon og høringsperiode
  • Høsten 2024: forslag til energistrategi behandles i fylkestinget
  • Vinteren 2024/25: revidering og oppdatering av strategi
  • Våren 2025: energistrategien vedtas i fylkestinget

Mer info


Dato: 14. mars 2024
Tidspunkt: 17:00-19:00
Sted: Trondhjems Turistforening, Sandgata 30B, Trondheim

Agenda:
Velkommen v/ FNF Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune
Innledere:
– Ingvill Dalseg, leder for hovedutvalg næring og industri,
– Atle Harby, forsker Sintef energi og utvalgsmedlem Naturrisikoutvalget
– Innlegg fra organisasjonene
Diskusjon

Vil du holde innlegg på vegne av din organisasjon, eller delta i gruppesamtale?
Meld deg på ved å sende epost til Ola Dahlen, olada@trondelagfylke.no innen 11. mars
. Ta også gjerne kontakt med administrasjonen i FNF direkte.