FnfAkershusArrangementer › 14. oktober – Kurs i naturmangfoldloven

14. oktober – Kurs i naturmangfoldloven

Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare naturmangfoldet? Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges?

Tid: Onsdag 14. oktober
Sted: Røde Kors’ lokaler, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. I Norge har minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur i fare for å dø ut om vi ikke gjør noe. Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan arealer brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at fugler, insekter, sopper og planter fortsatt er truet.

Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er de to viktigste lovverkene for å ta vare på naturmangfoldet.
Sabima holder kurs i naturmangfoldloven. Kurset har som formål å gi en introduksjon til loven, og kursholder vil gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell.


Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.