FnfAkershusKalender

Kalender

Viktige datoer for 2022

25. januar Lansering av Høringsradaren | Les mer

25. januar Fagmøte: Klage på vedtak som påvirker natur og friluftsliv | Les mer

2. februar Seminar: Ny E16 Kongsvinger til E6 – Seminar om framtidsrettet veiutbygging | Les mer

6. april Årsmøte FNF Akershus | Les mer

3. mai Webinar: Informasjon om frivilligheten og flyktninger fra ukraina | Les mer

16. juni Webinar: Bli kjent med skogrbruksloven som miljølov | Les mer

3. – 11. september Friluftslivets uke | Les mer

4. september Friluftslivets dag og Barnas våtmarksdag | Les mer

17. november Sikre natur- og friluftslivsområder for fremtiden | Les mer

Styremøter i FNF Akershus

26. januar kl. 16:30

14. februar kl. 16:30

16. mars kl. 16:30

13. juni kl. 16:30

31. august kl. 16:30

Alle godkjente referater fra styremøtene publiseres fortløpende nederst på denne siden:
https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/styre/