FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusKalender

Kalender

Viktige datoer for 2023

19. januar Informasjonsmøte om revidering av spillemiddelordningen | Les mer

30. januar Årsmøte FNF Akershus | Les mer

Styremøter i FNF Akershus

12. januar kl. 16:30

Alle godkjente referater fra styremøtene publiseres fortløpende nederst på denne siden:
https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/styre/