FnfAkershusKalender

Kalender

Viktige datoer for 2021

11. februar Webinar: Kurs i digitale årsmøter | Les mer

23. mars Webinar: Kurs i arstobservasjoner | Les mer

19. april Møte om regionale vannforvaltningsplaner | Les mer

21. april Årsmøte FNF Akershus | Les mer

26. april Webinar: Kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger | Les mer

5. mai Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3 | Les mer

25. august Miljøjuss-seminar: Naturkampen | Les mer

4. – 12. september Friluftslivets uke | Les mer

3. september Politisk seminar om forvaltningsplanen for Oslofjorden | Les mer

5. september Friluftslivets Dag og Barnas våtmarksdag | Les mer

28. september Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3 | Les mer

11. november Kurs: Verne natur – hvordan går en frem? | Les mer

Styremøter i FNF Akershus

10. februar Digitalt, kl. 14

24. mars Digitalt, kl. 14

16. juni kl. 15

31. august kl. 16:30

Alle godkjente referater fra styremøtene publiseres fortløpende nederst på denne siden: https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/styre/