FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Se hva som er på høring i regionen ved å trykke på knappen under.

Gå til høringsradaren.no icon

Kommunens overordnede planer

Det er viktig å komme med innspill til kommunens overordnede planer. Her legges grunnlaget for videre utvikling av kommunen, bl.a. arealbruk. Under finnes en oppdatert tabell over hvilke stadier de overordnede planene er i akkurat nå.

Planstrategien skal vise hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere framover. Her kan vi f.eks. spille in at vi ønsker en plan for naturmangfold og en plan for friluftsliv.

Planprogrammet for kommuneplanen skal bl.a. vise hva som skal utredes i forbindelse med kommuneplanen. Her kan vi f.eks. spille inn hvilke naturområder det er viktig å ta vare på.

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise retningen for utviklingen av kommunen. Her kan vi f.eks. spille inn hvilke satsingsområder vi ønsker kommunen skal prioritere (natur, blågrønne ferdselsårer o.l.).

Kommuneplanens arealdel består bl.a. av et plankart med bestemmelser som er juridisk bindende. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes. Her er det viktig å spille inn områder vi ikke vil skal bygges ned og hvilke krav og føringer kommunen må sette der det er lov å bygge.

KommunePlanstrategiPlanprogramSamfunnsdelArealdelPlan naturmangfoldPlan friluftsliv (eller lignende)
AskerVedtatt oktober 2020. LinkVedtatt i tidligere kommuner juni 2019.Vedtatt juni 2020.
Link
Under arbeid, høring har vært juni 2022, vil vedtas april/mai 2023.Under arbeid.
Link
Vedtatt juni 2021. Link
Aurskog-HølandVedtatt september 2020.
Link
Planprogram under arbeid, høring har vært høst 2022Høring høsten 2023.Høring høsten 2024.Oppstart av arbeid med strategi høsten 2023.Vedtatt i 2016.
BærumVedtatt juni 2020.
Link
Samfunnsdel: Vedtatt juni 2021. Link   Arealdel: Vedtatt januar 2022. LinkVedtatt juni 2021.
Link
Under arbeid, høring vært desember 2022.På høring nå. Frist: 31.01.23Vedtatt september 2022.
Link
EidsvollVedtatt mars 2021.
Link
Planprogram under arbeid, høring vært oktober 2022.Vedtatt novmber 2021.
Link
Vedtatt mars 2021.
Link
Under arbeid. Kommer på høring februar 2023.Vedtatt november 2017.
Link
EnebakkVedtatt oktober 2020.
Link
Vedtatt oktober 2020.
Link
Under arbeid, høring vært november 2022.
Link
Under arbeid, høring har ikke vært.Har Klima- og miljøplan.
Link
Har plan, rulleres nå.
Link
FrognVedtatt desember 2020.
Link
Vedtatt februar 2022.
Link
Vedtatt april 2019.
Link
På høring nå. Frist: 20.02.23 ? Finnes ikke.
GjerdrumUnder arbeid?
Høring vært juni 2022.
Arealdel: Vedtatt desember 2018.
Link
Vedtatt mai 2018.
Link
 ?Vedtatt mai 2013.
Link
 ?
HurdalVedtatt juni 2020.
Link
Vedtatt oktober 2016.
Link
Vedtatt juni 2018.
Link
Vedtatt juni 2018. Link ?Under arbeid, høring vært desember 2022
LillestrømVedtatt oktober 2020.
Link
 ?Vedtatt juni 2020.
Link
Under arbeid, høring vært september 2022Under arbeid, høring vært desember 2022Vedtatt desember 2020.
Link
LørenskogVedtatt mars 2020. LinkSamfunnsdel: Vedtatt mars 2020.
Link  

Arealdel: Vedtatt desember 2022
Link
Vedtatt november 2020.
Link
Under arbeid, høring vært november 2022.Vedtatt i 2019. LinkSkal sette i gang med planen i 2023.
NannestadVedtatt november 2020.
Link
Vedtatt juni 2022.
Link
På høring. Frist: 12.02.23Vedtatt mai 2019.
Link 
Vedtatt mars 2019.
Link
Vedtatt november 2022.
Link
NesVedtatt september 2020.
Link
 ?Under arbeid, høring vært august 2022Under arbeid, høring vært august 2022 ?Vedtatt april 2019.
Link
NesoddenVedtatt september 2020. LinkVedtatt mars 2021. LinkVedtatt januar 2022. LinkVedtatt desember 2022. LinkVedtatt 2022 (Miljø- og klimaplan). LinkVedtatt desember 2021 (Folkehelseoversikt). Link
NittedalVedtatt i september 2020. LinkVedtatt mai 2021. LinkUnder arbeid, høring vært september 2022. LinkPå høring nå til 5. mars. Link  Planprogram for revisjon vedtatt oktober 2022. LinkIngen plan.
Nordre FolloVedtatt april 2020.
Link 
 ?Vedtatt 2019.
Link
Under arbeid, høring vært desember 2023Vedtatt desember 2022.
Link
Vedtatt september 2022.
Link
RælingenVedtatt juni 2020. LinkVedtatt oktober 2020. LinkVedtatt oktober 2021. LinkUnder arbeid, høring vært mai 2022Ingen plan.Under arbeid, høring vært november 2022
UllensakerVedtatt mars 2021.
Link
Vedtatt august 2017.
Link
Vedtatt april 2020.
Link
 Vedtatt mars 2021.
Link
 Ingen plan, men skal starte med et strategidokument i 2023.Vedtatt i 2015.
Link
VestbyVedtatt februar 2020.
Link
 ?Under arbeid, høring vært november 2022Under arbeid, høring vært november 2022Under arbeid?Vedtatt november 2021.
Link
ÅsVedtatt desember 2020.
Link
 ?Vedtatt juni 2022.
Link
Vedtatt juni 2022.
Link
Vedtatt oktober 2019.
Link
 ?
Tabell: Oversikt over hvilke stadier overordnede planer i Akershus er i nå. Oppdatert 17. januar 2023.