FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusArrangement › Opptak: Seminar – Politikere, biologer, friluftslivet og jurister tar NATURKAMPEN

Opptak: Seminar – Politikere, biologer, friluftslivet og jurister tar NATURKAMPEN

Den 25. august arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus, sammen med Norsk Friluftsliv, Sabima og Holth & Winge et seminar sammen, hvor politikere, jurister, biologer og representanter for friluftslivet diskuterte utfordringene knyttet til tap av natur i Norge.

På grunn av koronarestriksjoner ble seminaret avholdt digitalt og strømmet ut på YouTube hvor på det meste 436 fulgte arrangementet. Redaktør, journalist og forfatter Hilde Sandvik ledet seminaret og debattene.

Se programmet her

Gikk du glipp av seminaret?