FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Lillomarkas Venner

Lillomarkas Venner

Hjemmeside: lillomarkasvenner.no

Lillomarkas Venner slår ring om natur- og friluftsverdiene i marka.
Med sin nærhet til der folk bor, er Lillomarka en verdifull ressurs som rekreasjonsområde for stadig større deler av befolkningen. Et stadig press for utbygging, kommersiell skogsdrift eller annen anleggsvirksomhet kan ødelegge eller forringe Lillomarka. Å verne marka slik at også de neste generasjonene får glede av den er et kontinuerlig arbeid. Lillomarkas venner har siden 1969, i samarbeid med enkeltpersoner, myndigheter, grunneiere, organisasjoner og skoler vært en pådriver i dette arbeidet.