FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Støtteordninger for frivillige organisasjoner under korona-krisen

Støtteordninger for frivillige organisasjoner under korona-krisen

Mange frivillige organisasjoner opplever økonomiske utfordringer som en konsekvens av Korona-krisen.

Forum for natur og friluftsliv har satt opp en oversikt over støtteordninger for frivillige organisasjoner som det kan være aktuelt å søke på.

Ta gjerne en titt på disse lenkene, og se om det kan være aktuelt for din organisasjon!

Korona-støtteordninger

Lotteristiftelsen – frist 21. april
Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – frist 28. april
Frivillge organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Stiftelsen DAM – fortløpende
Støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Politikk og kompensasjon

Regjeringen.no Kompensasjonsordning

Tiltakspakke fra Viken Fylkeskommune (Se punkt 9)

Sabima – Fremtidsrettede tiltak for natur og klima