FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2035), Nittedal kommune

Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2035), Nittedal kommune

FNF Akershus synes kommuneplanen inneholder mye bra. Vi har allikevel forsalg til endringer og tillegg som vil styrke natur- og friluftslivsverdiene ytterligere.

Vi mener bærekraftsmålene for biosfæren bør komme tydeligere frem og ber kommunen legge til mål 6, 14 og 15 (i tillegg til mål 13) til bærekraftsmål som skal satses på.

Videre ønsker vi at natur og friluftsliv, som kan bidra til å nå mange av kommunens mål i samfunnsdelen, får en større plass.

Vi savner noe om frivilligheten som viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen og ber kommunen inkludere punkter om dette.

Vi påpeker videre at arealstrategien bør inneholde at kommunen skal utarbeide et areal-/naturregnskap, ta vare på vannforekomster i kommunen i all arealbruk og at kommunen må sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser og ikke gjennom bruk av dispensasjoner.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet Oslo, Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Skiforeningen.

Se uttalelsen til Nittedals samfunnsdel i sin helhet her