FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til ny strømforbindelse for strekningen Gjestad-Hovinmoen-Dal

Uttalelse til ny strømforbindelse for strekningen Gjestad-Hovinmoen-Dal

FNF Akershus støtter Elvias prioriterte alternativer for ny kraftledning på strømforbindelse for strekningen Gjestad-Hovinmoen-Dal da disse ivaretar natur- og friluftslivsverdier.

Vi ber NVE stille krav om skjøtselsplaner som ivaretar økologisk funksjon, krav om ivaretakelse av dagens stier og ferdselsårer, krav til ledningsmarkører for fugl på utvalgte steder og krav om massehåndteringsplan.

Se uttalelselsen i sin helhet her

Uttalelsen ble sendt på vegne avDNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.