FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusVarsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av gbnr. 142/3

Varsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av gbnr. 142/3