FnfAkershusVarsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av gbnr. 142/3

Varsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av gbnr. 142/3