FnfBuskerudUttalelser › Innspill til frivillighetsstrategien i Viken

Innspill til frivillighetsstrategien i Viken

Viken fylkeskommune begynner nå med arbeidet med temastrategi for frivillighet i Viken.

Denne strategien er veldig viktig for oss da den legger grunnlaget for frivillighet på regionalt nivå i fylket, inkl. samarbeidsavtaler og tilskudd.

Koordinatorene i FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold har levert inn våre innspill til frivillighetstrategien gjennom svar på spørreundersøkelsen til Viken fylkeskommune. Vi har også deltatt på informasjonmøte, dialogmøte og møte med frivilligheten.

FNF spilte blant annet inn behovet for tilrettelegging for bedre samarbeid mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene og myndighetene, både regionalt og lokalt. Kompetansen til frivilligheten må utnyttes bedre, og det er stort potensial for større bidrag til demokratiske prosesser ved å involvere frivillige i høringsprosesser. Vi la også vekt på behovet for kontinuitet og ressurser hos de frivillige: samarbeidsavtaler og driftstøtte i tillegg til prosjektmidler.

Se innspillet til frivillighetsstrategien til Viken i sin helhet her.