FnfHordalandÅrsmøter › 17. mars er det årsmøte for FNF Hordaland

17. mars er det årsmøte for FNF Hordaland

Det er sendt innkalling til årsmøte som avholdes på Friluftslivets hus, Tverrgt. 4-6 i Marken fra 18:30 – 19:30.

Inspill til årsmøtesaker må være koordinator i hende innen 18. februar.

Årsmøtedokumenter sendes ut fortløpende og vil være komplett senest når sakslisten sendest ut 2 uker før årsmøte.

Alle som har anledning inviteres til gratis vannforvaltningsseminar på dagtid den 17. mars på Litteraturhuset. Program og påmelding finner man på http://www.bit.ly/vann2020

Eventuelle spørsmål rettes til koordinator hordaland@fnf-nett.no