FnfHordalandAktuelt › FNF fronter verdifull skog ved Lagunen

FNF fronter verdifull skog ved Lagunen

Fanaposten laget 21. januar en grundig artikkel om FNF Hordaland sin høringsuttalelse til Søråskrysset:

https://www.fanaposten.no/nyheter/sjelden-skog-trues-av-ny-rundkjoring-og-vei-kan-vaere-brudd-pa-loven/repvat!Ea1iDXHr7MEyFtkYn0hX3g/

Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på artikkelen, og mandag 24. januar følger Fanaposten opp med en leder som støtter vårt syn:

https://www.fanaposten.no/leder/leder-viktig-innspill-om-naturen-pa-skjold/repvax!H3x1BNqJD8qyjQbju6cNQ/

Utdrag fra lederartikkelen følger her:
Kravet fra FNF er at det gjennomføres en full kartlegging av hvilke biologisk mangfold som finnes i dette skogomårdet, og om det finnes sjeldne arter. Dette er noe som absolutt burde vært på plass allerede, og som bør være en del av den videre behandlingen av planen.

At naturverninteresser blir satt til side til fordel for veibygging er ikke noe nytt, men de siste årene har det heldigvis blitt større fokus på å gjøre utbygging mer skånsom for natur, verne sjeldne arter og bevare blant annet myr. Dette får naturlig nok større oppmerksomhet når det er snakk om store naturområder, men det er viktig at det samme også blir vurdert når det er snakk om mindre områder som her. Vi må vite hvilke verdier som ligger i denne skogen før det tas en avgjørelse om å sprenge den vekk.

Det er utvilsomt en svakhet ved kommunens saksbehandling at det ikke er laget en kartlegging av naturverdiene i denne skogen. Nå er det viktig at dette kommer på plass før politikerne skal ta sin beslutning.

FNF Hordaland setter stor pris på at Fanaposten er med på å løfte frem denne viktige saken!