FnfHordalandÅrsmøter › Sakspapirer fra årsmøte 2021

Sakspapirer fra årsmøte 2021

Årsmøte

Årsmøtet til FNF Hordaland ble avholdt 10. mars i Friluftslivets Hus og på Teams. Vi hadde innlegg fra Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) der de informerte om deres prosjekter og aktivitetstilbud, og samarbeidet i Kystleden.

På årsmøtet ble samme styresammensetning som tidligere valgt, samt ett nytt styremedlem fra BOF: Lars Torgilstveit. Mona Løberg i Naturvernforbundet Hordaland ble valgt som vara i styret for Synnøve Kvamme. Styret i FNF Hordaland består nå av;

Styreleder: Lars Ågren NOF Hordaland
Styremedlem: Synnøve Kvamme Naturvernforbundet
Styremedlem: Helene Ødven Bergen og Hordaland Turlag
Styremedlem: Alv Arne Lyse Norges Jeger- og Fiskerforbund
Styremedlem: Lars Torgilstveit Bergen og omland friluftsråd

Sakspapirer

Det var ingen endringer i vedtektene og årsmøtepapirene ble godkjent uten merknader.

Årsplan for 2021, årsmelding for 2020 og protokoll fra årsmøtet ligger tilgjengelig på nettsiden til FNF Hordaland under «om oss»: https://fnf-nett.no/hordaland/om-oss/