FnfHordalandAktuelt › Utviklingsplan for Vestland 2020-2024

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024

Nå ønsker Vestland fylkeskommune din hjelp for å legge så gode rammer som mulig for utviklingen de neste 4 årene.

Forum for natur og friluftsliv Hordaland vil komme med innspill til planen. Forumet vil blant annet oppfordrer fylket til å sette konkrete målsetninger knyttet til arealbruk som kan følges opp i arealregnskap for fylket. Et slikt arealregnskap må være på naturtypenivå. Fylket bør også se på planer som kan kartlegge nettverket av større naturområder, hvilke verdier og funksjoner disse har og vurdere sammenhengen mellom dem. Vi ønsker også at fylkeskommunen følger opp Fylkestingets (Hordaland) sitt vedtak fra i fjor sommer om at fylket skal ta initiativ til utarbeidelse av en metode for samlet belastning.

Vi oppfordrer alle til å bli med på høringsmøte 2. juni og å komme med sine innspill til planen innen fristen 28. juni.

Se mer på temasiden til Vestland Fylkeskommune

Se planen her (pdf)