FnfHordalandArrangement › Velkommen til QGIS-kurs

Velkommen til QGIS-kurs

FNF Hordaland inviterer til kurs i GIS for våre tilsluttede natur- og friluftsorganisasjoner!

Hva er GIS? Geografiske informasjonssystemer (GIS) er kartprogrammer der man kan vise, redigere, importere og analysere geografiske data. Kartfestede data kan lastes inn i programmet og vises fram i ulike kartlag.

QGIS er et fritt og gratis GIS-program. Det er et alternativ til ArcGIS og GISLINE, som er de mest brukte geografiske informasjonssystemet i dag, men som koster penger.

Hva kan GIS brukes til? GIS-kompetanse kan komme spesielt godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill. Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner, områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig måte.

Hvilke forkunnskaper bør man ha? Man trenger kun generelle datakunnskaper for å delta, og man må ikke ha brukt QGIS tidligere. Alle deltakere får kurshefter som kan brukes til egentrening.

Kurset er delt inn i to deler. Hver kursdel går over to kvelder fra 17:00 til 21:00 . Det er ikke obligatorisk å være med på begge kursdelene, men det er en fordel å ha vært gjennom første kursdel før det andre kurset.

KURSPROGRAM:

KURS 1 Praktisk startkurs i QGIS og GPS tracking og linjer

Onsdag 28.10 – Torsdag 29.10. 2020, kl. 17-21:00

Etter kurset skal du kunne forstå hva GIS er, finne relevante bakgrunnskart og relevante data som skal vises, få dette inn i QGIS, forstå innholdet i datasettet og produsere et ferdig estetisk pent kart til utprinting.

Du lærer også å kunne bruke egne innsamlede GPS-data ved hjelp av mobil enhet til å kartlegge punkter og traseer i felt. Videre skal du kunne regne ut avstander i enkelte GPS-spor, samt fremstille et nettverk av sti- og løyper.

KURS 2 Georeferering og digitalisering

Mandag 02.11- Tirsdag 03.11.2020, kl. 17-21:00

Etter kurset skal du kunne overføre kartkoordinater fra regneark til digitalt kart, og gjøre om et kart fra et bilde til et digitalt kart. Videre lærer du å laste inn digitalt kart på mobil enhet som kan tas med ut i felt.

PÅMELDING:

Send mail til hordaland@fnf-nett.no eller ring/sms til 41 35 33 83. Oppgi navn, hvilken kursdel du ønsker å delta på og hvilket transportmiddel du bruker (pga. smittesporing).

KURSINFORMASJON:

Kurset er gratis og holdes i NJFF Hordaland sine lokaler på Nesttun, i Nesttunbrekka 95. Det er parkering utenfor lokalene. Nærmeste bybaneholdeplass (Skjoldsskiftet) er 5 min gange fra kurslokalene.

Det vil være maks 10 deltakere på hver kursdel. Vi har god plass i NJFF Hordaland sine lokaler, og holder én-meters avstand. Det legges inn pauser i kursopplegget slik at man ikke blir sittende for lenge foran pc-skjermen. Enkel servering.

Ta med egen pc og gjerne håndholdt mus.

Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.