FnfOslo og AkershusAktuelt › Infoskriv til regionale politikere fra FNF i Oslo og Viken

Infoskriv til regionale politikere fra FNF i Oslo og Viken

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold har lagd en brosjyre til politikerne i regionen.

Formålet med FNF er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker. Vi jobber daglig med å ta vare på våre interesser i fylket og i kommunene, og i denne jobben spiller politikere en svært viktig rolle!

I brosjyren presenterer vi temaer og punkter vi mener det bør jobbes med, som bærekraftig arealbruk, planlegging for friluftsliv og folkehelse, ivaretakelse av naturverdier og tilrettelegging for medvirkning fra organisasjonene. Det begrunnes både hvorfor vi mener dette er viktige temaer og presenteres løsninger på hvordan man kan sikre at temaene ivaretas på en god måte.

Vil du laste ned brosjyren? Trykk her!