FnfOslo og Akershusuttalelser › Innspill til planstrategi for Viken

Innspill til planstrategi for Viken

FNF Akershus, FNF Buskerud og FNF Østfold har sammen sendt inn innspill til Viken fylkeskommunes forslag til planstrategi. Vi er veldig fornøyde med at våre innspill i tidligere faser av prosessen har blitt hørt og inkludert i forsalget til planstrategi for Viken.

Vi støtter målsettingen om at hensynet til naturen og planetens tålegrense må være grunnleggende for all samfunnsutvikling. Videre er vi fornøyd med at naturhensyn og bærekraft er gjennomgående i alle de langsiktige utviklingsmålene, samt gjennomgående i innsatsområdene i planstrategien. Vi påpeker allikevel flere utfordringer det er viktig å sette søkelys på i planstrategien: sammenhengende naturområder, vektlegging av naturen, klima og miljøet ved målkonflikter, masseforvaltning og kartlegging av eksisterende naturverdier.

Videre mener vi det er mest hensiktsmessig med et samarbeid mellom fylkeskommunen og FNF for å nå ut til de mange natur- og friluftslivsorganisasjonene i Viken fylke og få utnyttet organisasjonenes brede kompetanse.

LES UTTALELSEN HER

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
4H Østfold, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Buskerud Botaniske forening, Buskerud Orienteringskrets, Bærum Natur og Friluftsråd, DNT Drammen og Omegn, DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Oslo og omegn, DNT Ringerike, DNT Vansjø, Drammen klatreklubb, Follo sopp- og nyttevekstforening, Kongsberg og Omegns Turistforening, Lillomarkas venner, Naturvernforbundet i Buskerud, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Østfold, Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund, Nesodden Kajakklubb, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Norsk organisasjon for terrengsykling, Drammen og Omegn, Norsk Organisasjon for terrengsykling, Oslo og omegn, Norsk Ornitologisk forening, avd. Buskerud, Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Skiforeningen, Skogselskapet i Oslo og Akershus, Tistedalen Friluftslag, Østfold Botaniske Forening og Østmarkas Venner.