FnfOslo og AkershusAktuelt › Årsmøte FNF Oslo 2021 – sakspapirer

Årsmøte FNF Oslo 2021 – sakspapirer

FNF Oslo avholder årsmøte tirsdag 13. april kl.18.00-20.00. Møtet blir digitalt gjennom Teams.

MØTELINK

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner møtet for oss. Temaet blir Østmarka
nasjonalpark – utfordringer og prosessen videre sett i lys av verneverdiene og bruksverdiene som er funnet.

Alle natur og friluftsorganisasjoner i fylket er hjertelig velkomne til å delta.

Sakspapirer