FnfOslo og Akershusarrangement › 06.04 – Årsmøte FNF Akershus

06.04 – Årsmøte FNF Akershus

Styret varsler herved om årsmøte i Forum for Natur og Friluftsliv Akershus (FNF Akershus).

Årsmøtet avholdes onsdag 6. april 2022, kl. 17:00 i lokaler hos Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo.

På grunn av usikkerhet rundt korona-pandemien kan møtested bli endret. Årsmøtet vil bli gjennomført digitalt om fysisk møte ikke vil være mulig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 9. mars
til akershus@fnf-nett.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil sendes ut til de tilsluttede organisasjonene og gjort tilgjengelig på FNF Akershus sine nettsider senest 2 uker før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!