FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › Politisk seminar: Frivillighet, natur og friluftsliv

Politisk seminar: Frivillighet, natur og friluftsliv

I forbindelse med Friluftslivets uke 2022 arrangerer Forum for natur og friluftsliv sine organisasjoner i Oslo og Viken, politisk seminar om temastrategien for frivillighet, fredag 9. september på Breivoll Gård i Akershus.

Målet for dagen er å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan ta nytte av temastrategien, og styrke og organisere frivilligheten.

Fysisk deltakelse på arrangementet er kun mulig for inviterte, men alle kan følge arrangementet via strømming. Du trenger ikke melde deg på seminaret om du kun skal delta digitalt.

Program:

Tid: Fredag 9. september 2022, KL. 10-14

Sted: Digitalt

Ordstyrer: Aslak Bonde

10:00 – 12:00 INNLEGG

Velkommen v/ Maria Rundhaugen Tesaker, Forum for natur og friluftsliv Akershus.

Åpning v/ Kultur- og likestillingsdepartementet, statssekretær for statsråd Anette Trettebergstuen, Gry Haugsbakken.

Frivillighet og frivillighetsstrategien i Viken

Frivillighetens bidrag i Viken-samfunnet. Hvorfor er den så viktig? v/ / Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon, Viken fylkeskommune

Temastrategi for frivillighet og fylkeskommunens virkemidler. Hva vil fylkeskommunen med strategien? v/ Rune Winum, avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, Viken fylkeskommune.

Eksempler på frivillighet

Årets frivillighetskommune 2021: Moss – gjør at de ble årets frivillighetskommune? v/ Ida Madeelen Moe, Frivillighetskoordinator, Moss kommune

Innspill fra organisasjonene – hva gjør de, hva er utfordringene

 • Birdlife Oslo og Omegn v/ Håkan Billing, leder
 • Skiforeningen v/ Helge Bredeli Kanck, prosjektleder aktivitet
 • DNT Oslo og Omegn v/ Maren Ekeland Østerhus
 • NJFF Buskerud v/ Anne-Mette Kirkemo, regionsekretær

Organisering av frivilligheten (Paraplyorganisasjonenes rolle)

Organisering og idrettskretsen v/Johan Conradson, seniorrådgiver Viken idrettskrets

Utfordringene med å organisere natur- og friluftsliv frivilligheten under en paraply v/ Henning Wikborg, daglig leder DNT Oslo og Omegn

12:00 – 13:00 LUNSJ OG MINGLING

13:00 – 14:00 POLITISK DEBATT

 • Arbeiderpartiet v/ Gunvor Eldegard
 • Høyre v/ Anette Solli
 • Senterpartiet v/ Anders Eidsvaag Graven
 • MDG v/ Øyvind Solum
 • SV v/ Balder Alvær Olafsen
 • Venstre v/ Solveig Schytz
 • Rødt v/ Ann May Noomi Martinsen
 • FrP v/ Liv Thon Gustavsen
 • DNT Oslo og omegn v/ Henning Wikborg, daglig leder
 • Viken idrettskrets v/ Roar Bogerud, styreleder
 • Rune Winum, avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, Viken fylkeskommune

14:00- 16:00 FRILUFTSLIVSAKTIVITET

Mulighet for tur på Breivollrunden med guide eller padle kajakk med instruktør.

Les mer om temastrategien her.
For mer informasjon om arrangementet, send en epost til koordinator i FNF Akershus, Maria Rundhaugen Tesaker.

Seminaret arrangeres av Forum for Natur og Friluftsliv i henholdsvis Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold. Arrangeres med støtte fra Miljødirektoratet, som en del av Friluftslivets Uke 2022 og Frivillighetens år.