FnfOslo og AkershusAktueltuttalelser › Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026- Viken fylkeskommune

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026- Viken fylkeskommune

Fortsatt en utfordring å gi gode tilbakemeldinger

Viken fylkeskommune går bredt ut og inviterer alle til å uttale seg om budsjett for 2023 og økonomiplanen for 2023-2026. Men dessverre ser vi igjen at det gis for korte frister til at vi klarer å involvere tilsluttede organisasjoner.

Tidlig beskjed og gode frister gir gode tilbakemeldinger. Frivillige natur- og friluftsorganisasjoners kunnskap og engasjement gir forvaltningen og politikerne viktige innspill. De er derfor en viktig del i et fungerende demokrati. For å sikre involvering av frivilligheten, og få relevante og oppdaterte høringssvar, er det viktig å tilrettelegge for deltagelse av frivillige. Viken fylkeskommune har også i år vedtatt en frivillighetsstrategi der det bl.a. «Organisasjonene har … en viktig rolle i den demokratiske debatten» og et av tiltakene er «Kartlegge viktige samarbeid- og medvirkningsarenaer for frivilligsektor i fylkeskommunen».

Vi etterlyser tydeligere beskjed fra fylkeskommunen om hva de ønsker tilbakemelding på, samt informasjonstiltak i form av møte eller nyhetssak på nettsiden, hvor man går gjennom hva budsjettet har å si for tilslutta organisasjoner og FNF.

Utover det er vi svært fornøyd med at vi ser en liten økning i midler til Aktiv i Viken og inkluderende møteplasser.

Hele vårt brev kan du lese her.