FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › 19. januar: Informasjonsmøte om revidering av spillemiddelordningen

19. januar: Informasjonsmøte om revidering av spillemiddelordningen

Tid: Torsdag 19. januar, kl. 16:30-18:30
Sted: Teams

MELD DEG PÅ HER

Bakgrunn

Kultur- og Likestillingsdepartementet ser at det er behov for å revidere og modernisere spillemiddelordningen og alle organisasjoner er invitert til å gi innspill til dette arbeidet. For at denne ordningen skal tjene friluftslivets behov på best mulig måte er det viktig at vi gir tilbakemeldinger på hva som fungerer/eventuelt ikke fungerer med ordningen og gjerne komme med innspill på hvordan vi ønsker at den skal fungere.

De som er søknadsberettiget etter dagens ordning er:
Norges Jeger- og Fiskerforbund, DNT, Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund samt Oslofjordens Friluftsråd, og alle under Norsk Friluftsliv. Norsk Kennel Klubb og sammenslutninger organisert under klubben. Norsk Organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen.

Hva kan man søke om penger til?
Gapahuker, turveier (minimum 1 km), skiløyper (minimum 1 km), turpadleanlegg, dagsturhytter, lysanlegg, skilting og merking av eksisterende turveier (minimum kostnad 20 000), orienteringskart, turkart, skyteanlegg og sykkelanlegg med mer. Det kan også søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Du kan lese mer i bestemmelsene.

9. februar er det et åpent høringsmøte i forbindelse med evalueringen, hvor organisasjoner i Viken kan komme med innspill, og vi i FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold ønsker å invitere alle tilsluttede foreninger til et informasjonsmøte i forkant av dette. Vi oppfordrer alle, uavhengig av om man er søknadsberettiget eller ikke, til å delta og gi innspill, slik at vi kan sikre at friluftslivet selv kan bruke denne ordningen til å sørge for å få flere mennesker ut i aktivitet, både til lands og til vanns.

Agenda

 • Hva er spillemiddelordningen
  Hensikten med denne høringa av spillemiddelordningen
  Gjennomgang av bestemmelsene til spillemiddelordningen

  v/ Espen Andersen, Viken fylkeskommune

 • Hva kan være hindringene for at «våre» organisasjoner ikke for søkt?
  v/ Kristina Dignes, Viken fylkeskommune

 • Hvordan kan man medvirke til høringen i Viken?
  v/ Nina Frydenlund, FNF Østfold

 • Bidrag fra organisasjonene på høringsmøtet 9. februar
  v/ Maria R. Tesaker, FNF Akershus