FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Opptak av kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredning

Opptak av kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredning

Mandag 26. april arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger. Se kursbeskrivelsen her.

I løpet av kurset fikk vi innblikk i dagens naturkrise, gjennomgang av naturmangfoldlovens hensikt, rolle og viktigste paragrafer. , spesielt loven kap. 2. Videre ble KU-forskriften gjennomgått og sett i sammenheng med naturmangfoldloven. Hver bolk ble etterfulgt av spørsmål og svar. Kursholder var Fredrik Vikse fra Sabima.

På grunn av korona-restriksjoner ble kurset holdt som webinar, og strømmingen ble fulgt av ca. 140 personer.

Gikk du glipp av kurset?

Presentasjon fra kurset og notat om naturmangfoldloven

Diverse lenker nevnt i webinaret