FnfØstfoldUttalelser › Klage på vedtak om tillatelse for Kystverkets tiltak i Borg Havn

Klage på vedtak om tillatelse for Kystverkets tiltak i Borg Havn

Miljødirektoratet ga høsten 2019 Kystverket tillatelse til mudring, dumping og sprenging av 3,3 millioner kubikk masse, i prosjektet som skal gjøre farleden inn til Borg Havn i Fredrikstad kommune bredere og dypere. FNF Østfold har jobbet med denne saken siden den første søknaden fra Kystverket kom, og har hele tiden advart mot at dette prosjektet kan føre til forurensning av sårbar natur i Hvaler-skjærgården. Vi valgte derfor å klage på vedtaket som Miljødirektoratet gjorde.

Klagen kan du lese her.